x
MERKEZ OFİS - (0212) 236 36 40 | İNTERNET SATIŞ - (0212) 236 57 13

Suzuki MCF1 Yan Flüt

Yan Flütler
Suzuki MCF1 Yan Flüt
array(103) {
["ID"]=>
string(5) "17442"
["URUN_ADI"]=>
string(21) "Suzuki MCF1 Yan Flüt"
["ALT_URUN_ID"]=>
&string(1) "0"
["KAT_ID"]=>
string(3) "687"
["YENI_URUN"]=>
string(1) "0"
["KDV"]=>
string(2) "18"
["ALT_URUN_VAR"]=>
string(1) "0"
["BIRIM"]=>
string(1) "1"
["FIYAT"]=>
NULL
["FIYAT_FORMATLI"]=>
string(6) "279,66"
["ALIS_FIYAT"]=>
string(8) "1.229,44"
["RESIM_VAR"]=>
string(1) "1"
["TANITIM_URUNU_AKTIF"]=>
string(1) "0"
["KDV_DAHIL_GOSTER_AKTIF"]=>
string(1) "1"
["MARKA"]=>
string(6) "Suzuki"
["MARKA_ID"]=>
string(2) "18"
["MARKA_URL"]=>
string(6) "suzuki"
["MODEL"]=>
string(0) ""
["MODEL_ID"]=>
string(1) "0"
["STOK_SAYISI"]=>
string(3) "216"
["STOK_BIRIMI"]=>
string(0) ""
["STOK_BIRIMI_ID"]=>
string(1) "0"
["EK_1"]=>
string(1) "-"
["EK_2"]=>
string(0) ""
["EK_3"]=>
string(0) ""
["BARKOD"]=>
NULL
["KISA_ACIKLAMA"]=>
string(0) ""
["MERCEK"]=>
string(1) "0"
["WS_URUN_KODU"]=>
&string(4) "MCF1"
["WS_URUN_KODU2"]=>
&string(4) "MCF1"
["TED_URUN_KODU"]=>
string(4) "MCF1"
["TED_ID"]=>
string(2) "15"
["OWNER_ID"]=>
string(1) "0"
["RESIM_URL"]=>
string(13) "D17/16895.jpg"
["INDIRIM_AKTIF"]=>
bool(false)
["KARGO_UCRETSIZ"]=>
string(1) "1"
["KARGO_UCRETSIZ_UYE"]=>
NULL
["KARGO_UCRETSIZ_BAYI"]=>
NULL
["YORUM_DERECE"]=>
string(1) "0"
["KAYIT_TARIHI"]=>
string(10) "27.09.2013"
["COKLU_MIKTAR_INDIRIM_AKTIF"]=>
int(0)
["MINIMUM_SATIS_MIKTARI"]=>
string(1) "0"
["MIN_SIPARIS_MIKTARI"]=>
int(1)
["KATEGORI_URL"]=>
string(11) "yan-flutler"
["KATEGORI_AD"]=>
string(12) "Yan Flütler"
["FIRSAT"]=>
string(1) "0"
["FIRSAT_BAS_TARIH"]=>
string(1) "0"
["FIRSAT_BIT_TARIH"]=>
string(1) "0"
["FILTRE_KAT_ID"]=>
string(1) "0"
["S1"]=>
string(1) "0"
["S2"]=>
string(1) "0"
["S3"]=>
string(1) "0"
["S4"]=>
string(1) "0"
["S5"]=>
string(1) "0"
["S6"]=>
string(1) "0"
["S7"]=>
string(1) "0"
["S8"]=>
string(1) "0"
["S9"]=>
string(1) "0"
["S10"]=>
string(1) "0"
["DESI"]=>
string(1) "0"
["ALT_URUN_TUR_1_BASLIK"]=>
string(0) ""
["ALT_URUN_TUR_2_BASLIK"]=>
string(0) ""
["URL"]=>
string(54) "U17442,687,suzuki-mcf1-yan-flut-yan-flutler-suzuki.htm"
["CANONICAL_URL"]=>
string(54) "U17442,687,suzuki-mcf1-yan-flut-yan-flutler-suzuki.htm"
["MODEL_URL"]=>
string(7) "Y0,.htm"
["MRW"]=>
string(1) "1"
["PARA_BIRIMI"]=>
string(3) "USD"
["EXCHANGE_BIRIM"]=>
string(2) "TL"
["HEDEF_BIRIM"]=>
string(2) "TL"
["SEPET_VAR"]=>
string(1) "1"
["INDIRIMLI_GOSTER_AKTIF"]=>
int(0)
["URUN_FIYAT"]=>
string(6) "330,00"
["FIYAT_TOPLAM"]=>
string(8) "1.138,50"
["FIYAT_KDVSIZ"]=>
string(6) "279,66"
["FIYAT_KDVLI"]=>
string(8) "1.138,50"
["KDV_DAHIL_FIYAT"]=>
string(8) "1.138,50"
["KDV_HARIC_FIYAT"]=>
string(6) "964,83"
["PARA_PUAN_GOSTER"]=>
bool(false)
["KREDI_TEK_CEKIM_FIYAT"]=>
string(8) "1.024,65"
["KREDI_TEK_CEKIM_KOMISYON"]=>
int(10)
["KREDI_TAKSIT"]=>
array(50) {
[0]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "2+2 (Bonus)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-6.38"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.065,86"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "266,47"
}
[1]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "3+2 (Bonus)"
["Yuzde"]=>
string(4) "-5.5"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.075,88"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "215,18"
}
[2]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "4+2 (Bonus)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-4.74"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.084,54"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "180,76"
}
[3]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "5+2 (Bonus)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-3.89"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.094,21"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "156,32"
}
[4]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "6+2 (Bonus)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-4.12"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.091,59"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "136,45"
}
[5]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "7+2 (Bonus)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-2.18"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.113,68"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "123,74"
}
[6]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "8+2 (Bonus)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-1.13"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.125,63"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "112,56"
}
[7]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "9+2 (Bonus)"
["Yuzde"]=>
string(1) "0"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.138,50"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "103,50"
}
[8]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(12) "10+2 (Bonus)"
["Yuzde"]=>
string(1) "1"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.149,88"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(5) "95,82"
}
[9]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(9) "2 (Axess)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-7.14"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.057,21"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "528,61"
}
[10]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(9) "3 (Axess)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-9.01"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.035,92"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "345,31"
}
[11]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(9) "4 (Axess)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-8.75"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.038,88"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "259,72"
}
[12]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(9) "5 (Axess)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-4.77"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.084,19"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "216,84"
}
[13]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(9) "6 (Axess)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-7.01"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.058,69"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "176,45"
}
[14]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(9) "7 (Axess)"
["Yuzde"]=>
string(4) "-3.2"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.102,07"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "157,44"
}
[15]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(9) "8 (Axess)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-2.41"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.111,06"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "138,88"
}
[16]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(9) "9 (Axess)"
["Yuzde"]=>
string(1) "0"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.138,50"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "126,50"
}
[17]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(16) "2+3 (CardFinans)"
["Yuzde"]=>
string(4) "-7.1"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.057,67"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "211,53"
}
[18]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(16) "3+3 (CardFinans)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-6.21"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.067,80"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "177,97"
}
[19]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(16) "4+3 (CardFinans)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-5.32"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.077,93"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "153,99"
}
[20]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(16) "5+3 (CardFinans)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-4.43"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.088,06"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "136,01"
}
[21]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(16) "6+3 (CardFinans)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-3.54"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.098,20"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "122,02"
}
[22]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(16) "7+3 (CardFinans)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-2.64"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.108,44"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "110,84"
}
[23]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(16) "8+3 (CardFinans)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-1.66"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.119,60"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "101,78"
}
[24]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(16) "9+3 (CardFinans)"
["Yuzde"]=>
string(1) "0"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.138,50"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(5) "94,87"
}
[25]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(18) "2 (HalkCard Paraf)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-6.26"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.067,23"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "533,61"
}
[26]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(18) "3 (HalkCard Paraf)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-5.16"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.079,75"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "359,92"
}
[27]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(18) "4 (HalkCard Paraf)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-4.26"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.090,00"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "272,50"
}
[28]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(18) "5 (HalkCard Paraf)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-3.46"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.099,11"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "219,82"
}
[29]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(18) "6 (HalkCard Paraf)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-2.86"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.105,94"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "184,32"
}
[30]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(18) "7 (HalkCard Paraf)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-2.26"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.112,77"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "158,97"
}
[31]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(18) "8 (HalkCard Paraf)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-1.66"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.119,60"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "139,95"
}
[32]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(18) "9 (HalkCard Paraf)"
["Yuzde"]=>
string(1) "0"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.138,50"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "126,50"
}
[33]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(13) "2+2 (Maximum)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-6.16"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.068,37"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "267,09"
}
[34]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(13) "3+2 (Maximum)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-5.41"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.076,91"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "215,38"
}
[35]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(13) "4+2 (Maximum)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-4.67"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.085,33"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "180,89"
}
[36]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(13) "5+2 (Maximum)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-3.94"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.093,64"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "156,23"
}
[37]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(13) "6+2 (Maximum)"
["Yuzde"]=>
string(4) "-3.2"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.102,07"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "137,76"
}
[38]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(13) "7+2 (Maximum)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-2.49"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.110,15"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "123,35"
}
[39]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(13) "8+2 (Maximum)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-4.25"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.090,11"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "109,01"
}
[40]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(13) "9+2 (Maximum)"
["Yuzde"]=>
string(1) "0"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.138,50"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "103,50"
}
[41]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(14) "10+2 (Maximum)"
["Yuzde"]=>
string(4) "1.73"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.158,20"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(5) "96,52"
}
[42]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "2+3 (World)"
["Yuzde"]=>
string(4) "-6.6"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.063,36"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "212,67"
}
[43]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "3+3 (World)"
["Yuzde"]=>
string(4) "-6.2"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.067,91"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "177,99"
}
[44]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "4+3 (World)"
["Yuzde"]=>
string(4) "-5.4"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.077,02"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "153,86"
}
[45]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "5+3 (World)"
["Yuzde"]=>
string(4) "-4.6"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.086,13"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "135,77"
}
[46]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "6+3 (World)"
["Yuzde"]=>
string(4) "-4.4"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.088,41"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "120,93"
}
[47]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "7+3 (World)"
["Yuzde"]=>
string(5) "-3.35"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.100,36"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "110,04"
}
[48]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "8+3 (World)"
["Yuzde"]=>
string(4) "-2.6"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.108,90"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(6) "100,81"
}
[49]=>
array(4) {
["KAC_TAKSIT"]=>
string(11) "9+3 (World)"
["Yuzde"]=>
string(1) "0"
["TOPLAM_TAKSIT_FIYAT"]=>
string(8) "1.138,50"
["TAKSIT_FIYAT"]=>
string(5) "94,87"
}
}
["KREDI_TAKSIT_AKTIF"]=>
bool(true)
["HAVALE_FIYAT_FORMATSIZ"]=>
float(1024.6499379)
["HAVALE_FIYAT"]=>
string(8) "1.024,65"
["HAVALE_KDV_HARIC"]=>
string(6) "251,69"
["SATIS1_HAVALE_YUZDE"]=>
int(10)
["HAVALE_YUZDE"]=>
float(10)
["HAVALE_AKTIF"]=>
bool(true)
["KDVSIZ_FIYAT"]=>
string(7) "279.661"
["KDVSIZ_TUTAR"]=>
float(964.83045)
["KDVLI_FIYAT"]=>
float(329.99998)
["TUTAR"]=>
string(7) "1138.50"
["KDVSIZ_FIYAT_FORMATLI"]=>
string(6) "279,66"
["TUTAR_TL"]=>
string(8) "1.138,50"
["FOTO"]=>
array(1) {
[0]=>
array(6) {
["K"]=>
string(36) "/suzuki-mcf1-yan-flut-16895-17-K.jpg"
["O"]=>
string(36) "/suzuki-mcf1-yan-flut-16895-17-O.jpg"
["B"]=>
string(36) "/suzuki-mcf1-yan-flut-16895-17-B.jpg"
["AD"]=>
string(21) "Suzuki MCF1 Yan Flüt"
["TUR_ID"]=>
string(1) "0"
["ID"]=>
string(5) "16895"
}
}
["FOTO_ADET"]=>
int(1)
["Firsat"]=>
string(1) "0"
["FirsatBitisTarihi"]=>
string(1) "0"
["FirsatBaslamaTarihi"]=>
string(1) "0"
["SEPET_ARTIS_MIKTARI"]=>
int(1)
["SEPET_ONDALIK_ADETI"]=>
int(0)
["MARKA_RESIM"]=>
string(21) "/Data/Markalar/18.jpg"
["KISISELLESTIRME_ID"]=>
string(1) "0"
}
ÜRÜN KODU: MCF1
TEK ÇEKİM & HAVALE / EFT & KAPIDA ÖDEME FİYATI ( %10 İNDİRİMLİ FİYAT )
1.024,65 TL
9 TAKSİTLİ SATIŞ FİYATI
1.138,50 TL ( 330,00 USD )
9+2 (Bonus) x 103,50 TL'den Başlayan Taksitlerle..
STOKTA MEVCUT! Bu üründen toplam 3123 puan kazanacaksınız. SEPETE EKLE
 
Teslimat Bilgisi:1 İş Günü İçerisinde Kargoya Teslim Edilir
-

 

Teknik Özellikleri

 

- Suzuki güvencesiyle, üstün kaliteli işçilik ve mükemmel performans sunan bir flüttür.

- Yükseltilmiş, CY kesim ambişürü ile sürekli ve kaliteli ses almak zahmetsizdir.

- Ambişür, Ağızlık, Gövde ve Ayak Gümüş kaplamadır.

- Tuşesi "Off-Set G" olarak tasarlanmıştır. Bu sayede el duruşunuz, parmak pozisyonlarınız ve tutuşunuz çok daha dengelidir.

- Kapalı perde sistemine sahiptir. Her daim tam aralıklarda temiz ses alırsınız.

- Si (B) Ayak ekleme seçeneği yoktur.

- Üstün kaliteli taşıma çantası, ayar tornavidası, temizleme bezi ile birlikte tam bir settir.

 

Kutu İçeriği

 

- Temizleme Bezi

- Temizleme Çubuğu

 

Garanti Süresi : 2 YIL

 

Ödeme Seçenekler & Müşteri Hizmetleri

KATEGORİLER
ÖNEMLİ BİLGİLER
SOSYAL MEDYA
©1993-2017 Do-Re Dış Tic. Ltd. Şti. | Her Hakkı Saklıdır.
T-Soft® e-ticaret sistemleriyle hazırlanmıştır.